233 Snímač teploty odporový Ex d (Ex t, Ex i) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

233

Nevíte si rady?

Zavolejte +420 493 761 234

Po - Pá 06:00 - 14:00

Cena: od 3.845 Kč s DPH

(3.178 Kč bez DPH)

 
 • pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty (max. 600°C) a tlaku určeného odolností jímky
 • pro prostředí s výbušnou plynnou atmosférou dle ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 a prostředí s výbušnou atmosférou s hořlavým prachem dle ČSN EN 60079-10-2 ed. 2
  - snímač může být namontován do jímky umístěné v zóně 1, 2, 21 a 22
 • v kompletu s řídícími nebo diagnostickými systémy pro monitorování procesu
 • v provedení s převodníkem k převodu signálu odporového čidla na unifikovaný výstupní signál 4 až 20 mA nebo signál digitální (převodník s HART protokolem)
 • v provedení s displejem k okamžitému zobrazení hodnoty měřené veličiny
 • jako část vybraného zařízení ve smyslu vyhlášky č. 329/2017 Sb., v platném znění, o požadavcích na projekt jaderného zařízení a vyhlášky 358/2016 Sb. § 12 odst. 3 písm. d) bezpečnostní třídy 2 nebo 3, v platném znění, o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
 • jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2, 3 a 4 ve smyslu vyhlášek ÚJD SR č. 430/2011 Z.z., v platném znění, o požadavcích na jadernou bezpečnost a č. 431/2011 Z.z. v platném znění o systému managementu kvality
 • do prostředí, kde je vyžadována mechanická odolnost dle ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (třída AH2 dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2) a seizmická způsobilost elektrického zařízení bezpečnostního systému jaderných elektráren dle ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 (SSE/S2).
 •  speciální provedení do kryogenního prostředí s teplotou média do -269°C


Snímače jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a je na ně dle zákona 90/2016 Sb. vystaveno EU prohlášení o shodě EU-233000.


Použití v provedení ověřeném jako stanovené měřidlo podle zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii:

 • v provedení párovaném i nepárovaném jako stanovené měřidlo TCM 321/09 - 4683 s použitím jako součást stanovených měřidel podle vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb., pro členy měřidel a měřících sestav protečeného množství tekutin (plynů, páry, kondenzátu …), pro členy měřičů tepla a chladu a členy přepočítávačů množství plynu, vyjma měření spadajících do působení směrnice jednotného přístupu MID implementované v ČR nařízením vlády č. 120/2016 Sb

 

Použití při uvedení na trh podle NV č. 120/2016 Sb.(MID) jako samostatné podsestavy měřidla tepla:

 • v provedení párovaném k měření tepla ve smyslu NV č. 120/2016 Sb., příloha MI-004 a ve shodě s normou ČSN EN 1434 (mimo ČSN EN 1434-2 čl. 4.2 – rozměry snímače a jímky), pro členy měřidel a měřících sestav průtoku a tepla předané vodou

Snímače jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a je na ně dle zákona 90/2016 Sb. vystaveno EU prohlášení o shodě EU-MID-233-CZ.

 

Použití snímačů ve smyslu NV č. 120/2016 Sb. (MID) jako součásti měřicích sestav zákazníka, u nichž musí být posouzena shoda sestav jako celku při uvedení na trh se všemi náležitostmi dle tohoto NV:

 • snímače v provedení bez převodníku v zapojení 1xPt100/../4 může zákazník použít na základě zkušebního certifikátu (Evaluation certificate) do svých měřicích sestav ve smyslu NV č. 120/2016 Sb.
  - příloha MI-002 (plynoměry a přepočítávače množství plynu ) ve shodě s normou ČSN EN 12405-1
  - příloha MI-005 (měřicí systémy pro měření množství kapalin jiných než voda) ve shodě s normou OIML R117-1:2007

Nevíte si rady?

Zavolejte +420 493 761 234

Po - Pá 06:00 - 14:00

Pro přidání produktu do košíku je nutné postupně projít jednotlivé kroky konfigurace. Pro kompletaci produktu nelze žádné kroky vynechat.

1Jmenovitá délka [mm] Vyberte Jmenovitá délka [mm]
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

1 110 3178 Kč
Vybrat
2 140 3202 Kč
Vybrat
3 170 3232 Kč
Vybrat
4 200 3264 Kč
Vybrat
5 260 3323 Kč
Vybrat
6 410 3347 Kč
Vybrat

2Délka nástavku [mm] Vyberte Délka nástavku [mm]
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

1 135 (125) 123 Kč
Vybrat
2 65 (max. měřicí rozsah -70 až 250 °C) 0 Kč
Vybrat

3Materiál jímky Vyberte Materiál jímky
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

0 bez jímky 0 Kč
Vybrat

4Připojovací závit Vyberte Připojovací závit
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

1 M18x1,5 0 Kč
Vybrat
2 M20x1,5 0 Kč
Vybrat
3 G1/2 0 Kč
Vybrat
5 1/2-14NPT 0 Kč
Vybrat

5Hlavice snímače se závitem pro vývodku (Ex d) Vyberte Hlavice snímače se závitem pro vývodku (Ex d)
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

slitina hliníku lakovaná modrou epoxidovou barvou
1 M20x1,5 0 Kč
Vybrat
2 1/2-14NPT 132 Kč
Vybrat
korozivzdorná ocel 1.4401
3 M20x1,5 4771 Kč
Vybrat
4 1/2-14NPT 4903 Kč
Vybrat

6Stonková trubka měřicí vložky [mm] Vyberte Stonková trubka měřicí vložky [mm]
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

1 Ø6 ± 0,1 0 Kč
Vybrat

7Měřicí odpor (čidlo) Vyberte Měřicí odpor (čidlo)
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

1 Pt100 0 Kč
Vybrat

8Toleranční třída Vyberte Toleranční třída
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

A A (maximální měřicí rozsah -70 až 300 °C) 573 Kč
Vybrat
B B 0 Kč
Vybrat

9Zapojení svorkovnice nebo převodníku Vyberte Zapojení svorkovnice nebo převodníku
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

zapojení svorkovnice
/J4 1xPt100/ /4 0 Kč
Vybrat
/D2 2xPt100/B/2 481 Kč
Vybrat
/D3 2xPt100/ /3 587 Kč
Vybrat
analogový
  převodník galv. odd. Ex ia rozsah °C  
/07 INPAL 420 - - -50 až 50 2027 Kč
Vybrat
/55 INPAL 420 - - -30 až 70 2027 Kč
Vybrat
/15 INPAL 420 - - 0 až 50 2027 Kč
Vybrat
/18 INPAL 420 - - 0 až 100 2027 Kč
Vybrat
/19 INPAL 420 - - 0 až 150 2027 Kč
Vybrat
/20 INPAL 420 - - 0 až 200 2027 Kč
Vybrat
/21 INPAL 420 - - 0 až 250 2027 Kč
Vybrat
/23 INPAL 420 - - 0 až 400 2027 Kč
Vybrat
programovatelný
  převodník galv. odd. Ex ia rozsah °C  
/TH100 TH 100 - - program. 4369 Kč
Vybrat
/TH100X TH 100-ex - ano program. 6223 Kč
Vybrat
/TH200 TH 200 ano - program. 8075 Kč
Vybrat
/TH200X TH 200-ex ano ano program. 9533 Kč
Vybrat
/MINIPAQ MINIPAQ-HLP - - program. 2861 Kč
Vybrat
programovatelný s HART protokolem
  převodník galv. odd. Ex ia rozsah °C  
/TH300 TH 300 ano - program. 10824 Kč
Vybrat
/TH300X TH 300-ex ano ano program. 12030 Kč
Vybrat
/248HANA 248 HA NA ano - program. 17736 Kč
Vybrat
/248HAI1X 248 HA I1 ano ano program. 19158 Kč
Vybrat
/644HANA 644 HA NA ano - program. 22715 Kč
Vybrat
/644HAI1X 644 HA I1 ano ano program. 24138 Kč
Vybrat
pro montáž převodníku zákazníkem
/00 bez převodníku 0 Kč
Vybrat

10LED displej do smyčky 4-20mA Vyberte LED displej do smyčky 4-20mA
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

bez displeje 0 Kč
Vybrat
/LD LED displej do smyčky 4-20mA 5722 Kč
Vybrat

11Ověření a kalibrace Vyberte Ověření a kalibrace
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

bez ověření a bez kalibrace 0 Kč
Vybrat
ověření podle zákona 505/1990 Sb.
/P1 -50 až 50 °C 1497 Kč
Vybrat
/P2 -50 až 100 °C 1497 Kč
Vybrat
/P3 0 až 200 °C 1112 Kč
Vybrat
/P4 0 až 400 °C 1112 Kč
Vybrat
/P5 párované bez převodníku 0 až 180 °C 623 Kč
Vybrat
  Počet kalibračních bodů Kalibrační pásmo  
/Q1 3 0 až 420 °C 899 Kč
Vybrat
/Q2 3 0 až 600 °C 993 Kč
Vybrat
Kalibrace - dle Evaluation certificate (ZR141/10-0068) (MID)
  Počet kalibračních bodů Kalibrační pásmo  
/M1 3 -50 až 50 °C 1258 Kč
Vybrat
/M2 3 -50 až 100°C 1258 Kč
Vybrat
/M3 3 0 až 200°C 899 Kč
Vybrat
/M4 3 0 až 250°C 899 Kč
Vybrat
/M4 3 0 až 300°C 899 Kč
Vybrat
/M4 3 0 až 400°C 899 Kč
Vybrat
Prokázání metrologické shody dle NV č. 464/2005 Sb. (MID)
/M5 párované dle MID bez převodníku 0 až 180 °C 623 Kč
Vybrat

12Požadavek na další dokumentace Vyberte Požadavek na další dokumentace
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

bez další dokumentace 0 Kč
Vybrat
Odebrat
/PO Potvrzení o ověření stanoveného měřidla - vydává se ke každému páru snímačů 78 Kč
Vybrat
Odebrat
/PO Potvrzení o ověření stanoveného měřidla - vydává se ke každému jednotlivému snímači 153 Kč
Vybrat
Odebrat
/SM Kopie certifikátu o schválení typu měřidla ČMI 153 Kč
Vybrat
Odebrat
/EC Kopie zkušebního certifikátu (Evaluation certificate) č. ZR 141/10-0068 153 Kč
Vybrat
Odebrat
/EC Kopie zkušebního certifikátu (Evaluation certificate) č. ZR 141/10-0068 78 Kč
Vybrat
Odebrat

13Kabelové vývodky Ex d Vyberte Kabelové vývodky Ex d
Nevíte si rady, zavolejte nám!
+420 493 761 234

Nezapomeňte objednat kabelové vývodky Ex d - typ 991 - příplatek dle konkrétního typu vývodky 0 Kč
Vybrat

Rychlý dotaz k produktu

Veškeré položky formuláře je nutné vyplnit

 
 
 
 

Zadejte svůj e-mail a my Vám zašleme nové heslo

 

Nemáte účet?Zaregistrujte se

 • Nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
 • Váš košík je prázdný
 
 

Newsletter

Chcete dostávat informace o nových produktech
nebo změnách na e-mail?

Kontakt

 • Pražská 470
 • 509 01  Nová Paka
 • Telefon: +420 493 761 111
 • Fax:
 • E-mail: obchod@zpanp.cz