O společnosti

Tradiční program s novým espritem

ZPA Nová Paka, a.s. je bezesporu nejstarší českou firmou v oblasti výroby produktů pro měření a regulaci technologických procesů. Společnost sídlí v Nové Pace, která je branou do Krkonoš a současně do Českého ráje.

Máme –li hovořit o počátcích podnikání v objektu současné firmy ZPA Nová Paka, musíme se vrátit až do druhé poloviny 19. století, kdy bratři Moravcové a V. Hrdý z Brna.založili na místě současného areálu ZPA Nová Paka cihelnu. Koncem století se v Čechách a zejména v Podkrkonoší začal rozvíjet textilní průmysl, proto jmenovaní vedle cihelny založili také přádelnu. Postupem času cihlářská výroba ustoupila textilce. V r. 1915 byla pod vlivem válečných událostí firma dočasně uzavřena, provoz v ní byl obnoven až po ukončení 1. světové války, kdy továrnu koupil vídeňský podnikatel Stöckler. Firma přestála i hospodářskou krizi ve třicátých letech dvacátého století. Konjunkturu přinesl rok 1936, avšak po okupaci Československa, vzhledem k tomu, že rodina Stöcklerů byla židovského původu a uprchla před nastupujícím fašismem, byla firma konfiskována. Továrnu převzala německá společnost Omnia, která na základě povolení protektorátního ministerstva průmyslu realizovala zakázky do jara r. 1940. Po té byla firma úplně zlikvidována a zařízení rozprodáno.Paradoxně tato kritická situace přinesla do objektu firmy počátek elektrotechnického průmyslu. Prázdnou továrnu totiž během 2. světové války převzala firma Siemens und Halske, založila společnost RADIOTECHNA GmbH a zavedla v Nové Pace výrobu kondenzátorů. Po kapitulaci Německa byl v Plesné u Chebu likvidován provoz výroby měřicích a regulačních přístrojů stejnojmenné firmy a výroba byla po dramatických jednáních převedena právě do Nové Paky. Rovněž sem byly převezeny zbylé přístroje a součástky a 7.3.1946 byl nově utvořený závod přičleněn k nově utvořenému podniku METRA Blansko. Od toho dne se datuje počátek výroby měřicí a regulační techniky v Nové Pace. Již v této době byl vytvořen tradiční výrobní program firmy. Klíčovou částí programu se stala výroba odporových a termoelektrických snímačů teploty, ukazovacích přístrojů, paroměrů, regulátorů a zapisovačů. Tato komodita je ve výrobním programu firmy dodnes. Následně byla výroba v závodu v Nové Pace včleňována do organizačních struktur jiných podniků průmyslové automatizace. V roce 1990 byl utvořen samostatný státní podnik ZPA Nová Paka s.p. Tato samostatná firma se úspěšně usadila na českém i evropském trhu o čemž svědčí mj. i kooperační zájem fy. FISHER – ROSEMOUNT, který vyvrcholil v r. 1991 podpisem smlouvy o spolupráci v oblasti snímačů tlaku a tlakové diference. Samostatná akciová společnost ZPA Nová Paka vznikla v květnu 1992. V současné době je majoritním vlastníkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Bohuslav Franěk.

Produkce firmy je orientována především na domácí trh, kde je společnost ZPA Nová Paka dlouhodobou stálicí. Firma však nezanedbává ani exportní činnost a má množství trvalých odběratelů v sousedních evropských státech. Pro obchod na Slovensku firma zřídila dceřinou společnost PPA ZEPAX , s.r.o., která je výhradním obchodním zástupcem pro Slovenskou republiku.
Dodavatelské aktivity firmy ZPA Nová Paka lze rozdělit do několika oblastí. V současné době nejčastější jsou dodávky technologických celků především v oblasti průmyslového měření průtoku plynů, tepla předaného parou a úpravy vzorků průmyslových médií pro chemickou analýzu. Zejména v oboru fakturačního měření průtoku a tepla firma disponuje vysokým know-how a její měřiče INMAT dlouhodobě patří mezi evropskou špičku. Technologické celky ZPA Nová Paka se vyznačují značnou flexibilitou a možností záměny jednotlivých komponentů z vlastní výroby nebo z produkce jiných firem podle konkrétního přání zákazníka.

Hlavní činností firmy ZPA Nová Paka je však výroba instrumentace v oboru měřicí a regulační techniky. Synonymem spojeným s touto firmou je produkce vysoce kvalitních odporových a termoelektrických snímačů teploty jejichž spolehlivost je dlouhodobě prověřována v nejrůznějších energetických, chemických a dalších průmyslových provozech. K těmto snímačům je nabízeno bohaté příslušenství jímek a ochranných trubek splňující i nejnáročnější zákaznické požadavky na odolnost proti vlivu prostředí i na teploměrné vlastnosti.

Další výrobkovou skupinou, která získala prioritní postavení na trhu jsou ventilové prvky používané v již zmíněných okruzích pro měření průtoku a tepla. Jsou to zejména uzavírací a manometrické ventily, dvoucestné, třícestné, pěticestné a speciální víceventilové soupravy, které jsou nejžádanější instrumentací v tomto oboru. Kromě toho, že splňují náročné požadavky světového standardu, i ony disponují vysokou flexibilitou, takže je možno je vyrobit „na míru“ požadavkům zákazníka. Především systém procesního připojení pomocí zářených kroužků, který byl vyvinut firmou ZPA Nová Paka a který eliminoval potřebu svařování při montáži nových a rekonstrukci starých okruhů si získává stále více příznivců.

Tradičními výrobky v programu ZPA Nová Paka jsou ukazovací přístroje a zapisovače. Přestože jsou na trhu stále žádány tradiční zapisovače s papírovým svitkem, v nabídkovém programu je i nový mikroprocesorový zapisovač s obrazovkou a se záznamem na elektronické medium. Rovněž program ukazovacích přístrojů a regulátorů je poplatný trendu digitalizace. V letošním roce firma přichází na trh s novými velkoplošnými digitálními zobrazovači z vlastní produkce, kterými zaplní současnou dílčí mezeru v jinak prakticky kompletním programu zobrazovací a registrační techniky.

Dalšími nabízenými skupinami v oboru měření a regulace jsou bimetalové a kapilární snímače teploty, manometry, snímače tlaku a tlakové diference, komponenty pro měření vodivosti a koncentrace, ventily osazené elektrickými pohony a mnoho další instrumentace, která v konečném stadiu dokáže vytvořit samostatný měřicí a regulační celek.

Firma ZPA Nová Paka disponuje rozsáhlými kapacitami v oblasti přesného mechanického obrábění a svařování nerezových ocelí, povrchové úpravy materiálů, osazování plošných spojů a montáže dílčích elektronických celků. Případné volné kapacity jsou využívány ke kooperačním zákaznickým pracím.

Firma ZPA Nová Paka rovněž věnuje značnou péči svým dvěma metrologickým pracovištím. Vysoký standard má Autorizované metrologické středisko AMS K 53, které provádí prvotní i následná ověření měřidel pro fakturační styk a to nejen z produkce firmy ZPA Nová Paka. Kalibrační metrologické středisko působící v této firmě provádí kalibrace nejrůznějších elektronických i mechanických pracovních měřidel. Vzhledem k tomu, že disponuje mobilní technikou, značné množství těchto prací je realizováno přímo u zákazníka.

Firma ZPA Nová Paka však nezanedbává ani podporu výroby a obchodní činnosti. Kromě trvale aktualizovaných internetových stránek, na nichž je zákazník informován o aktuální činnosti firmy, je k dispozici prakticky nepřetržitá služba technické pomoci „na telefon“. Společnost disponuje vlastním servisním střediskem, které se specializuje na opravy měřicích okruhů a jejich dílčích celků. Montáže větších měřicích celků firma ZPA Nová Paka zajišťuje za pomoci sítě smluvních montážních organizací, u nichž trvale sleduje vysokou odbornou a technickou úroveň.

Z uvedených řádků je zřejmé, že společnost ZPA Nová Paka a.s. staví svou produkci na bohaté tradici, ale i na nových poznatcích a technologiích v oboru měření a regulace. Prioritou její činnosti je ale orientace na okamžité i dlouhodobé potřeby zákazníka s maximální snahou vyhovět nejen jeho standardním, ale především atypickým a speciálním potřebám.

Zpracoval: Ivan Tůma

 
 
 
 

Zadejte svůj e-mail a my Vám zašleme nové heslo

 

Nemáte účet?Zaregistrujte se

  • Nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
  • Váš košík je prázdný
 
 

Newsletter

Chcete dostávat informace o nových produktech
nebo změnách na e-mail?

Kontakt

  • Pražská 470
  • 509 01  Nová Paka
  • Telefon: +420 493 761 111
  • Fax:
  • E-mail: obchod@zpanp.cz