Autorizované metrologické středisko AMS K53 v oboru tlaku

Vážení obchodní přátelé,


tlak je společně s teplotou nejčastěji měřenou veličinou prakticky ve všech oblastech průmyslu. Protože ve většině případů ovlivňuje jeho měření další technologické veličiny, je často kladen značný důraz na přesnost. Tu může do značné míry pozitivně ovlivnit spolupráce s kvalitním metrologickým střediskem disponujícím kvalifikovanými pracovníky a moderním vybavením. Proto si Vás dovolujeme informovat o novince v našem Autorizovaném metrologickém středisku AMS K53 v oboru tlaku.

 

Metrologická laboratoř pro měření tlaku spadající do tohoto střediska byla nedávné době vybavena vysoce výkonnými kalibrátory od firmy Fluke Calibration.
Jde o etalon PPC4, zajišťující měření absolutního tlaku do 2 MPa a Ruska 7250LP pokrývající nízký přetlak do 15 kPa.
Toto doplnění stávající etalonáže přineslo výrazné snížení složek nejistot měření v etalonáži absolutního tlaku do 2 MPa a nízkého přetlaku do 15 kPa.

 

Schopnosti kalibrace a měření - CMC

 

 

Metrologické práce v oblasti v oblasti ověřování a kalibrace měřidel tlaku provádíme v rozsahu od -100 kPa do 60 MPa Zejména v pásmu rozsahů nízkého přetlaku dosahujeme vysoké přesnosti minimální nejistotou měření.


Veškeré etalony AMS mají platnou návaznost na etalony Českého metrologického institutu (ČMI).
Odbornost zaměstnanců laboratoře je doložena buď certifikátem způsobilosti nebo personálním osvědčením o odborné způsobilosti vydaným ČMI, taktéž se pravidelně zúčastňujeme mezilaboratorních porovnávání, která potvrzují způsobilost laboratoře poskytovat kvalitní služby.

 

AMS K53 ZPA Nová Paka, a.s. provádí:

  • ověřování stanovených měřidel, podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění platných předpisů §9 v rozsahu autorizace;
  • kalibrace pracovních měřidel, podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění platných předpisů, §5, odst. 6;
  • výjezdy na externí metrologické výkony (zkrácené zkoušky přepočítávačů plynu, seřizování převodníku tlaku v místě instalace, „nulování“ diferencí, aj.)

 

Jsme přesvědčeni, že investice do vybavení naší tlakové laboratoře přinese nejen zlepšení metrologických služeb, ale především jejich zefektivnění a zkrácení jejich dodavatelských termínů. Budeme proto potěšeni, projevíte-li nám důvěru a využijete-li služeb naší metrologické laboratoře při řešení Vašich potřeb.
 

 

Novinky

Produkty a služby

Přehled označení

Přehled typových označení produktů ZPA Nová Paka, a.s.

Schválené TP

 
 

Zadejte svůj e-mail a my Vám zašleme nové heslo

 

Nemáte účet?Zaregistrujte se

  • Nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
  • Váš košík je prázdný
 
 

Newsletter

Chcete dostávat informace o nových produktech
nebo změnách na e-mail?

Kontakt

  • Pražská 470
  • 509 01  Nová Paka
  • Telefon: +420 493 761 111
  • Fax:
  • E-mail: obchod@zpanp.cz