Metrologie

Metrologie ZPA Nová Paka, a. s., zajišťuje metrologické výkony pro vlastní firmu i pro zákazníky.

Základní metrologické výkony jsou ověřování a kalibrace měřidel. 

 • ověřování stanovených měřidel, podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění platných předpisů §9, provádí AMS (autorizované metrologické středisko) s úřední značkou K53, na základě autorizace ÚNMZ Praha (ke stažení). Autorizační listina je vydána bez omezení platnosti. Nedílnou součástí autorizační listiny jsou PODMÍNKY AUTORIZACE (ke stažení). OSVĚDČENÍ o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel (ke stažení), vydané ČMI Brno, dokladuje komplexní prověření subjektu pro ověřování stanovených měřidel. Osvědčení je vydáváno na dobu 5 let.

  Ověřují se stanovená měřidla, která mají certifikát schválení typu a která jsou používána v obchodním styku, pro ochranu zdraví, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce nebo jiných veřejných zájmů.

  V AMS K53 se ověřují stanovená měřidla z oborů měření uvedených v PODMÍNKÁCH AUTORIZACE a OSVĚDČENÍ. Jsou to komponenty měřících sestav, které se používají výhradně v obchodním styku ve vztahu dodavatel / odběratel energie nebo media.

 

 • kalibrace pracovních měřidel, podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění platných předpisů, §5, odstavec 6, citace:
  (6) Způsob návaznosti pracovních měřidel stanoví uživatel měřidla. Kalibraci pracovních měřidel si mohou jejich uživatelé zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo u jiných tuzemských nebo zahraničních subjektů, které mají hlavní etalony příslušné veličiny navázány v souladu s odstavcem 5 (tohoto zákona).

  Kalibraci provádí KMS (kalibrační metrologické středisko). Všechny etalony používané při kalibraci měřidel, mají návaznost na etalony Českého metrologického institutu (ČMI).
  Toto je dokladováno doložením kopie kalibračního listu etalonu ke kalibračnímu listu, zde prováděné kalibrace.

  KMS ZPA Nová Paka, a.s., vydává kalibrační listy jejichž obsah je v souladu i s EN ISO/IEC 17025.

  Metrologové, kteří provádějí kalibrace pracovních měřidel mají osvědčení pro příslušné obory měření, například (osvědčení kalibrace deformačních manometrů).

 

Mimo uvedené činnosti zabezpečuje AMS K53 výjezdy na externí metrologické výkony :

 • provádění zkrácených zkoušek přepočítávačů plynu (topné a čisté plyny nebo jejich směsi)
 • seřizování převodníků tlaku v místě jejich instalace (diferenční tlaky, potlačování hydrostatického tlaku u sestav měření páry) a plombování úřední značkou
 • metrologické prověrky měřících sestav (např. podle TPM 3723-03)
 • kontroly přesnosti měření
 • v součinnosti s KMS, výjezdy na kalibrace pracovních měřidel u zákazníků

 

 
 
 
 

Zadejte svůj e-mail a my Vám zašleme nové heslo

 

Nemáte účet?Zaregistrujte se

 • Nákupní košík je prázdný
Nákupní košík
 • Váš košík je prázdný
 
 

Newsletter

Chcete dostávat informace o nových produktech
nebo změnách na e-mail?

Kontakt

 • Pražská 470
 • 509 01  Nová Paka
 • Telefon: +420 493 761 111
 • Fax:
 • E-mail: obchod@zpanp.cz